Mät meditation med hjärtfrekvens

Vi har sett vår rättvisa andel av byggnader genom åren som försöker peer inuti en användares huvud och gudomliga sin sinnesstämning. Oavsett om målet är att inducera Lucid Dreaming eller bara minska ångest, är vi alltid imponerade av hur många sätt du kan upptäcka stämningar med fysiologiska mätningar. [Kirk] har mått på sin egen fysiologi i flera månader och fann den största förändringen under meditationen är variationen i sin hjärtfrekvens. Med den algoritmen gjorde han en Orb som ändrar färgerna när han mediterar.

Hårdvaran för byggnaden använder en Bluetooth Le-hjärtfrekvensmonitor ansluten till en smart telefon som kommunicerar med en elektrisk imp. Efter bearbetning av hjärtfrekvensdata utlöser IMP en RGB LED-remsa styrd med en arduino. Resultatet är en plast orb som lyser när användaren visar någon form av mindfulness, kors som refereras till algoritm som genereras från att bläddra på Internet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Jag har! IoTJag har! IoT

Låt oss bygga internet av användbara saker, inte bara det på internet. Jag har! Iote Det är vad vi ska göra under de närmaste fem veckorna. Den andra utmaningen av