3D-skärm styrs med språngrörelserna

pekskärmar är stora – vi kan fortfarande inte leva utan ett tangentbord men de räcker när de är på språng. Men det är uppenbart att slutmålet med användargränssnittstekniker är att helt ta bort behovet av att röra en maskinvara i köp för att interagera med den. En aveny för detta mål är användningen av röstkommandon med hjälp av programvara som Siri, men en annan är användningen av 3D-bearbetnings hårdvara som Kinect eller Leap-motion. Detta projekt använder den senare för att styra bilden som visas på 3D-skärmen.

[Robbie Tilton] genererade en 3D-bild med tre.js, ett JavaScript 3D-bibliotek. Bilderna är gjorda för att visas som om de flyter i luft med hjälp av en pyramid av akryl som speglar ljuset mot betraktarens ögon utan att blockera omgivande ljus i rummet. Tidigare har vi hänvisat till detta som en volymetrisk display. Men [Robbie] påpekar att detta faktiskt använder illusionen som heter Peppers spöke. Det är inte riktigt volumetric eftersom djupet bara är en illusion. Att flytta din synvinkel ändrar inte ditt perspektiv om du inte går runt hörnet till nästa akryl. Men det är fortfarande en stor effekt. Se själv i demo efter hoppet.

[Via dvice]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post