Fullständig Debian på en routerkort

[Anthony] har omvandlat en grundläggande routerkort till ett helt flytande Debian-system. Styrelsen är en RB433AH som har en 680MHz utvecklingsbräda med 3 LAN-portar och 3 små PCI-slitsar avsedda för routing-uppgifter. På ungefär $ 150 kan det här vara ett ganska mångsidigt verktyg att ha runt. möjligen mycket mer fördelaktigt än sheevaplug.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Jag har! IoTJag har! IoT

Låt oss bygga internet av användbara saker, inte bara det på internet. Jag har! Iote Det är vad vi ska göra under de närmaste fem veckorna. Den andra utmaningen av