Billiga och glada arduino breadboard fundamentals

för de mindre erfarna människor som vill flytta sina Arduino jobb till mer långsiktiga installationer, är det bara för dig! [Martyn] publicerade en tre delserie, Veroboarduino, över på sin blogg om att flytta ditt Arduino-jobb till en lödd breadboard.

Del en sparkar av med lämpliga brödbräda krav, modifieringar, liksom en enkel 7805 strömförsörjning. I guiden [Martyn] använder stripbräda, så kopparanslutningar måste skadas med användning av en borr eller bara genom att skrapa med en tidsfördrivkniv. Stripbräda sparar också lite kabeldragning i slutet. Del två hanterar återställningsknappen, seriell anslutning såväl som chiputtag (del 2.5 har också tillsatts för att inkludera schematik av breadboard). Slutligen installerar del tre kristallen såväl som förbinder din Atmega-chip till makten och marken.

Nästa publicera han kommer att täcka mer på programvarans applikationsände av saker, bränna bootloader samt uppladdning av program till ditt nya styrelse så håll dig uppdaterad!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post