FAA GPS-dataformaterad för din användning

[Michael] Upplagd aktuella GPS-datasatser i GPX-formatet. Dessa dataset är en alternativ till betalda uppdateringar. Med tanke på att GPX är en publicerad konventionell som använder en XML-stilformatering för platsdata [Michaels] tid spenderades på att få de ursprungliga uppsättningarna samt hitta ett sätt att översätta dem för sin Garmin Extrex GPS.

Den ursprungliga data kommer från – hänger på, det här är en munnen – US Federal Aviation Administration’s Facility Aeronautical Data Distribution System (Faddds). Han var tvungen att ansöka om tillstånd att ladda ner det såväl som att använda den för att producera en skräddarsydd GPS-byggnad. Han tog tag i flygplintens waypoints samt navaiduppsättningar, sedan studerade medföljande filer som beskriver datastrukturen innan han skrev sitt eget visuella grundläggande 2010-program för att spotta ut GPX-filerna. Han säger att han ville göra dem som erbjuds i andan i den öppna maskinvaru- / mjukvaruförflyttningen. Det här kan vara mycket intressant för piloter (den typ som lägger nooks på instrumentbrädan, inte den typ som tycker om flygplanet från marken), men vi är säkra på att det finns en mängd olika användningsområden för icke-piloter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post