Utjämning av 3D-utskrifter med acetonånga

Om du någonsin har utnyttjat en extrudering av 3D-skrivare förstår du att de resulterande utskrifterna inte är exakt släta. På Southackton Hackerspace [James] och [Bracken] utarbetade en teknik för att utjämna utdelarna ut med att använda ånga. Tekniken innefattar uppvärmningsaceton upp tills den utvecklar en ånga, därefter utsätt ABS-delar till ångan. Tekniken fungerar bara med ABS, men producerar dock några snygga resultat.

Aceton är ganska brandfarlig, så folket började med viss säkerhetstestning. Detta inkluderade att få en stor luft till bränsleblandning av aceton, liksom att testa vad det värsta scenariot skulle vara om det skulle antända. Testerna visade att mängden aceton som de utnyttjade skulle vara ganska säkra, även om det blev brand, vilket var en oro som ett antal personer påpekade förra gången vi såg metoden.

Efter pausen ger [James] såväl som [Bracken] en djupgående förklaring av processen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post