Whiteboard Pong

Det verkar som om det finns en förutsättning att någon typ av innovationsdemo måste innehålla PONG. Det kanske inte är ny teknik, men vi har aldrig sett Pong spelade så här. Det verkar som om det kan bli ganska kaotiskt om det skulle spädas upp.

[via gizmodo]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post