Raspberry Pi som en plug-in Hash Harvester

Anslut strömmen såväl som Ethernet samt denna Raspberry Pi Board kommer omedelbart att samla Windows Hashs från datorer i nätverket. Med ett par RPI-brädor till hands [Travis] letade efter mycket fler hackar att försöka med dem. Detta gjorde ett fantastiskt bitprov för att se exakt hur brädet utför med den välkända attacken.

För att börja startade han i den grundläggande hindliga fördelningen. Därifrån ton tonar metasploitramen som ger många av de nödvändiga verktygen till spel. Det använder Web Proxy Auto-Discovery Protocol (WPAD) för att begära hashes från vilken typ av Windows-maskiner som lyssnar på nätverket. Vissa versioner av OS svarar med LM Hashs, andra gör det inte. Betydelsen av detta såväl som uppgifterna om att använda regnbågsbord att bryta hasen förklaras i denna artikel om ämnet.

Vi skulle inte ha något emot att ha lite hårdvarahack som lägger till ett par lysdioder till GPIO-rubriken så du förstår när RPI är klar med att samla data.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post